E komplex foglalkozás keretein belül a kisiskolásokat vezetjük be a képzőművészet világába. A kisgyerekek rajzos, festészeti és figuraformáló szándéka életük természetes velejárója. Ennek ad teret a művészeti iskola alapozó képzése, ahol teljességre törekedve, de a „mindenből egy kicsit” elv érvényesül. (Rajzolás, festés, agyagozás, kézműveskedés stb).Megismertetjük velük a képzőművészeti technikákat és az alapanyagok megfelelő használatát. Fejlesztjük a gyerekek vizuális látásmódját és alkotókészségét. 

A negyedik év végére figyelmük már a képzőművészet egy-egy részterülete felé irányul – így érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő szakot választhatnak maguknak, ahol tanulmányaikat szaktanár segítségével folytathatják. Összességében tehát az előképző feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.