Az alapfokú báb- és színművészet oktatás során a gyerekek rendszeresen, heti két alkalommal ismerkednek a színjátszással és a bábozással. A művészeti tanórákon beszéd-vers, színjáték, bábjáték, bábmozgatás és bábkészítés tantárgyak szerepelnek. A foglalkozásokon a gyerekek játékosan ismerkednek a műfaj elsajátításához szükséges alapismeretekkel és a színészi és színpadi munkához kapcsolódó egyéb művészeti ágakkal is, mint a képzőművészet, zeneművészet, mozgásművészet. A műfaji ismeretek elsajátításán túl a gyerekek figyelme, koncentrációja, csoportos megoldó képessége, kreativitása, improvizációs képessége is fejlődik, miközben játékos gyakorlatokkal készülnek a szerepek kidolgozására a színpadi játékra. A tanszak Bábos forgatag című saját fesztivállal ünnepli a Bábszínházi Világnapot minden év március 21-én. A fesztiválon a tanszak minden csoportja bemutatkozik a közönség előtt, amihez báb-díszlet kiállítás, bábkészítő kézműves foglalkozások is kapcsolódnak.

A tanszak tanulói fellépések, fesztiválok és versenyek szereplői is. Félévkor és év végén tanszaki vizsgák, fellépések vannak. A nyári szünetben egyhetes egész napos Nyári Báb-színjáték tábort tart a tanszak, a jelentkező tanulók részére. Rendszeresen szerepelnek a tanulók Művészeti találkozókon, Országos Bábos és Színjátszó versenyeken, ahonnan sikerült minden alkalommal, rangos díjakkal hazatérni. A tanszakon a továbbiakban is cél, hogy a művészeti ismeretek átadása legyen játékos, örömmel teli, kísérletező, tapasztalatgyűjtő folyamat.