Képzőművészeti előképző

Ek 2

E komplex foglalkozás keretein belül a kisiskolásokat vezetjük be a képzőművészet világába. A kisgyerekek rajzos, festészeti és figuraformáló szándéka életük természetes velejárója. Ennek ad teret a művészeti iskola alapozó képzése, ahol teljességre törekedve, de a „mindenből egy kicsit” elv érvényesül. (Rajzolás, festés, agyagozás, kézműveskedés stb).Megismertetjük velük a képzőművészeti technikákat és az alapanyagok megfelelő használatát. Fejlesztjük a gyerekek vizuális látásmódját és alkotókészségét.
A negyedik év végére figyelmük már a képzőművészet egy-egy részterülete felé irányul – így érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő szakot választhatnak maguknak, ahol tanulmányaikat szaktanár segítségével folytathatják. Összességében tehát az előképző feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.

Tanárok: Artner Ilona, Dózsáné Tóth Anna (Szent István téri tagintézmény)
valamint a központi épületben tanító tanárok többsége.

FESTÉSZET

A festészet alapvető technikai eszköztárával ismertetjükmeg a tanulókat, eleinte inkább játékos feladatokon keresztül, később, a felsőbb évfolyamokban a nagyobb hangsúlyt kap az önkifejezés. Mivel előképzős csoportokkal is foglalkozunk,  lehetőség van arra, hogy a beiratkozó tanulók fejlődését végigkísérhessük  éveken át, 6- tól akár 18 éves korig.

A gyerekek nem csak „látni tanulnak”, de a festészet nyelvén kifejezni is gondolataikat.  A festészet ösztönös dolog, a kreatív megnyilvánulás primer eszköze, rendkívül fejlesztő hatású akár a finommotorikus, akár az emocionális fejlődés szempontjából. Alapvető  szakmai célok a festészeti alapok megismerése, színtan, térlátás,  önreflexió, érzelmek megnyilvánulása, önkontroll elsajátítása tanulóink számára.

A művészettörténet oktatása az értékek megismerését, felismerését és a jelen kor művészeti irányzatainak megértését teszi lehetővé. A tehetséggondozás mellett felkészítjük a tanulókat a szakirányú intézmények felvételi követelményeire, amennyiben művészi pályát szeretnének választani. Diákjaink rendszeresen vesznek részt versenyeken, pályázatokon, jelentős sikerekkel.

Fest2

Tanárok: Artner Ilona (Szent István téri tagintézmény), Kaszás Réka (Iskolaközpont, Gádor, Bartók)

Fotó

Foto2

A Képzőművészeti tanszak részeként egy kicsit más világba kalauzoljuk el a
gyerekeket. Megismerkedhetnek a fotózás elméleti alapjaival, valamint többek között belekóstolhatnak az épület, tárgy, természet és portré fotózás rejtelmeibe. A laborálás és a kollázs készítés alkotó folyamatai is részét képezik az oktatásnak. A fókusz minden esetben a kreativitáson, és az egyéni látásmód fejlesztésén van. Az alkotás öröme a fotózás által, az esetleg kevésbé jó kézügyességgel rendelkező gyerekek számára is elérhetővé, megtapasztalhatóvá válik. Diákjaink többnyire a felsős korosztályból vannak.Rendszeresen részt veszünk pályázatokon, több országos fotóversenyen is dobogós helyezést értek el tanulóink.

Tanár: Székely Judit (Iskolaközpont)

Grafika

A grafika tanszakon a rajzi alapok megtanulása mellett  változatos, kreatív feladatok megalkotása útján kerül a tanuló olyan szintre, ahol egyre magabiztosabban ki tudja fejezni magát. Megtanuljuk a  hagyományos grafikai eljárásokat, technikákat; kipróbálunk többfajta kézi nyomtatási eljárást. A művészettörténeti ismeretek beépítésével a régebbi korok értékeinek és a kortárs művészet jelenségeinek megismerését igyekszünk elősegíteni. A tanórák oldott, családias légkörben zajlanak, kis létszámú (körülbelül 10-fős) csoportokban; fontosnak tartjuk, hogy az évek során jó közösségek alakuljanak ki. Diákjaink rendszeresen részt vesznek pályázatokon, a művészetek iránt komolyabban érdeklődőknek pedig lehetőségük van felkészülni szakirányú intézmények felvételi követelményeire.

Konkolyi Katalin két csoportja többnyire nagyobb diákokból áll (kilenctől tizennyolc évesig), míg Sarkadi Petra  előképzős diákokkal is foglalkozik a nagyobbak mellett.

Tanárok: Konkolyi Katalin (Iskolaközpont), Sarkadi Petra (Iskolaközpont)

grafika 1

Kerámia

kerámia 1

Az agyag változatos formálása során mázas edények, kerámiatárgyak készülnek. Az érdeklődő gyerekek már szerény gyakorlati tapasztalat mellett is ki tudnak alakítani nagyobb tárgyakat a szabadkézi eljárások valamelyikével. Ezek méretesebb felületei alkalmasak arra, hogy sokféle díszítést kipróbáljanak;- az ecsettel való festést, a maszkolást, a sgrafittót, a karcolást, vagy a plasztikai díszítést. Itt hamarabb megnyilvánul az alkotókészségük, mint a nagyobb kitartást, türelmet igénylő korongozás esetében. Ezzel szemben a korongozás fejleszti a koncentrációt, csiszolja a finommozgást, a formaképzést. A mázazás, kemencerakás és a kiégetett tárgyak kiszedése – mind-mind különleges élményt adó mozzanat.

A képi gondolatok lejegyzését, a tervezést, a formatiszta gondolkodást segíti a szabadkézi rajzolás, mely mindennek az alapja. A művészettörténet, vagy a kerámiatörténet érdekesebb fejezeteit vetített képes összeállítás segítségével ismerhetik meg a diákok.
Munkáikkal kiállításokon, pályázatokon rendszerint sikeresen szerepelnek.A művészeti pálya iránt komoly érdeklődést mutató gyerekeket felkészítjük a szakirányú felvételire.

Tanár: Filotás Viktória (Iskolaközpont)

Kézműves, textil

Tanszakunkon érdekes, színesen változatos, kreatív tevékenység folyik. A rajz és festés mellett, a tervezés alapjaival, a természetes anyagok feldolgozásával, a hímzés, szövés, nemezelés, gyöngyözés, bőrdomborítás technikájával, kézi-és gépi varrással, textilfestéssel és számos különleges technikával ismerkedhetnek meg az érdeklődő gyerekek. A jeles ünnepekre ajándék- készítéssel, karácsonyi vásárral készülünk. A jó hangulatú foglalkozásokon vidám beszélgetés és teázás közben folyik a munka. Tanulóink munkáival sok alkalommal részesültünk díjazásban a Hagyományok Háza, és a Középiskolások  országos iparművészeti pályázatain.

 

Tanár: Sziráki Katalin (Iskolaközpont)

textil kézműves 1

Szobrászat

szobrászat 2

A szobrász tanszakon a diákok megtanulnak mintázni- formázni terméseket, állatokat, emberi
figurát; gipszet önteni, faragni. Emellett alkotunk üvegből, parafából, egyéb anyagokból –
miközben megismerjük ezek jellegzetességeit. Plasztikai- térbeli feladatokkal ismerkedünk,
körüljárható formákat hozunk létre. Természetesen itt sem maradnak el a rajzi alapok,
formatanulmányok, tervrajzok. Szakunkon jelenleg szinte minden korosztály megfordul, az első
osztályostól a tizennyolc évesig.

Tanár: Sarkadi Petra (Iskolaközpont)