„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be.”
Cezare Negri (1535 -1605)
táncmester

KLASSZIKUS BALETT

Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei szerint 12 évfolyamon folyó foglalkozásokon a növendékek megismerkednek a klasszikus balett szabályaival és törvényszerűségeivel. Lehetőségük van mozgásműveltségük – mozgáskultúrájuk sokirányú fejlesztésére. Az oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. Az elmúlt években számos növendékünk választotta a hivatásos pályát vagy vált élete részévé a tánc szeretete és gyakorlása. A heti 2×90 illetve 3×90 perces óráinkon a klasszikus balett nyelvén kívül a történelmi és modern társastáncokkal, valamint a jelen kor divatirányzataival is találkozhatnak növendékeink.

1618510085058
1618510085095

Az élő klasszikus zongorakíséret elősegíti a gyakorlatok pontos elsajátítását és hangulatossá varázsolja a tanórákat. A gyakorlati ismeretek mellett a tánctörténet oktatása rávilágít mindezen technikák eredetére és kialakulására, valamint az elmúlt évszázadok meghatározó személyiségeinek megismerésére.

Növendékeinkkel a mindenkori évzáró Balett Gála mellett rendszeresen képviseljük az iskolát Művészeti Találkozókon, Táncfesztiválokon, az Országos Klasszikus Balett Tanulmányi versenyeken, melyek emlékét dobogós helyezéseink őrzik.  A tanszak célja az elkövetkező években is a művészetekre fogékony azokat megismerni kívánó, értő és a mindennapokba ezt a tudást felhasználni tudó gyermekek nevelése.

NÉPTÁNC

A Néptánc Tanszakon 6 éves kortól 22 éves korig tanulhatnak az érdeklődők.  Az itt tanuló táncosok, a magyar nép autentikus táncain kívül megismerkednek a magyar nép életmódjával, hagyományával és zenéjével is.

A gyerekek fejlesztése eleinte népi játékokkal, kiolvasókkal, mondókákkal kezdődik. A játékok segítségével megismerhetik saját képességeiket, pl. fizikai erőnlétüket, problémamegoldó és kudarc tűrő képességüket (vesztés). Fejlődik szabálytudatuk, szókincsük. Emellett ritmikai- és tánctechnikai feladatokon keresztül, illetve a népi mozgáskultúra elsajátításával tovább ügyesednek, javul mozgáskoordinációjuk, többirányú figyelmük, emlékezőképességük, improvizációs készségük. A tanult táncanyagból koreográfiák készülnek, melyeket minden tanév végén egy szerkesztett gála műsor keretében – lehetőleg tájhű népviseletben – mutatnak be. Ezek mellett rendszeres résztvevői a kerületi programoknak, mint pl. Pezsgő és Bor Fesztivál, Tétényi Szüret, illetve a Piactéri rendezvények, valamint eleget tesznek az önkormányzati felkéréseknek is.

 

Fotó a Nádasdy honlapra

Az alsó tagozatos táncosoknak a közismereti iskolájukban folyik az oktatás, míg a nagyobbak a művészeti iskola központi tánctermében tanulhatnak. Az éves oktatást edzőtáborok, nyári utazások, fellépések, néptánctáborok tarkítják. Az oktatás fontos szempontja a közösségi nevelés, mely elengedhetetlen része a képzésnek.